ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กติญา เลี้ยงสกุลเวทย์
อีเมล : Katiya_@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ ตำบล/แขวง : อ่าวตง
อำเภอ/เขต : วังวิเศษ จังหวัด : ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 92220

คน พึ่ง ป่า

กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง “ฅน ผึ้ง ป่า”

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 200 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 180 บาท/กระปุก

ขนาดบรรจุ : 200 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กระปุก

รายละเอียดสินค้า : คน พึ่ง ป่า

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

โปรโมชั่น :

ไม่มี