ผัก ผลไม้ สะอาด

ลุงต้อย101freshkongsak

สินค้า


ข้อมูลติดต่อเรา260 ม5 บนิคม ตนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี

คงศักดิ์ นาคคุ้ม

นิเวศน์ ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด 45170TW8H96

0819272541

101freshkongsak@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36064635102 2023-02-04 กล้วยหอมทอง [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
2 ** ** 0000-00-00 *เปลี่ยนจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ ได้รับการรับรอง