ผักสด ปลอดภัย จากฟาร์มไม่ตั้งใจ

สมเกียรติ ผักอร่อย

ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง

สินค้า

เบอร์โทร:

0614453544

ที่อยู่:

46 ม.7

สมเกียรติ ลำพันแดง

โคกสว่าง เมืองสระบุรี

อีเมล์:

somkiat_manow@hotmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9035-2553-01382594300 2023-04-23 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง