โปรโมชั่นสินค้า ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2562

ประเภทโปรโมชั่น : ส่วนลดสินค้า

รูปแบบโปรโมชั่น : ยอดสั่งซื้อเกิน 2000 บาท ได้รับส่วนลด 100 บาท

รายละเอียดโปรโมรชั่น : โปรโมชั่นสินค้า ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2562

วันเริ่มต้นโปรโมรชั่น : 2019-08-21

วันสิ้นสุดโปรโมรชั่น : 2019-10-31