เกษตรปลอดภัย ถั่วและกระเทียมไทย แม่ฮ่องสอน

ถั่วคุณลุง Uncle's Bean

สินค้า

เบอร์โทร:

087-986-0300

ที่อยู่:

253 หมู่ที่ 8 บ้านไม้แงะ

บริษัท กุ๊บไต จำกัด

ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน

อีเมล์:

Garliko@gmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 อ.ย. 58-2-00557-2-0001 2020-12-23 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
2 อ.ย. 58-2-00557-6-0001 2020-10-31 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
3 GAP อยู่ระหว่างขอการรับรอง 2020-10-31 อยู่ระหว่างขอการรับรอง
4 อ.ย. อยู่ระหว่างขอการรับรอง 2020-10-31 อยู่ระหว่างขอการรับรอง