เกษตรปลอดภัย ถั่วและกระเทียมไทย แม่ฮ่องสอน

ร้านถั่วคุณลุง Uncle's Bean

สินค้า

เบอร์โทร:

081-9875943

ที่อยู่:

บริษัท กุ๊บไต จำกัด

253 หมู่ที่ 8 บ้านไม้แงะ

ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน 58000

อีเมล์:

Garliko@gmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 อย. 58-2-00557-2-0001 กระเทียมแกะเปลือกเจียว แบบแห้ง
2 อย. 58-2-00557-6-0001 ข้าวแข่คั่ว
3 GAP กษ 03-9001-58-310-000153
4 อย. 58-2-00662-6-0001 กระเทียมแกะกลีบ
5 อย. 58-2-00662-6-0002 กระเทียมสดแกะเปลือก
6 อย. 58-2-00662-6-0003 กระเทียมสด แบบตะกร้า
7 อย. 58-2-00662-6-0004 กระเทียมติดเปลืองเจียว แบบแห้ง
8 อย. 58-2-00662-6-0005 กระเทียมติดเปลือกเจียว ในน้ำมันรำข้าว
9 อย. 58-2-00662-6-0006 กระเทียมแกะเปลือกเจียว แบบแห้ง
10 อย. 58-2-00662-6-0007 กระเทียมแกะเปลือกเจียว ในน้ำมันรำข้าว
11 อย. 58-2-00662-6-0008 ถั่วลายเสือ
12 อย. 58-2-00662-6-0009 ถั่วเหลืองคัดพิเศษ
13 อย. 58-2-00662-6-0010 ถั่วมิกส์นัท
14 อย. 58-2-00662-6-0011 ข้าวแข่คั่ว
15 ใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GHPs) GMP00210/313
16 ใบอนุญาตผลิตอาหาร 1 58-2-00662
17 ใบอนุญาตผลิตอาหาร 2 58-2-00662
18 อย. 58-2-00557-2-0005